🍎🍎🍎 Lạy Phật Gia Hộ : Lễ Trai Đàn Động Thổ dự Án Mới đứa con thứ 11 của Em Châu Hoàng Bách Đạt Corp : SENTOSA RIVERSIDE 2 tại Ven Sông Cổ Cò Quảng Nam !!! Dự Án Ấp Ủ từ lâu giờ bắt đầu lộ diện đẹp trai xinh gái vô cùng!!!
🍎🍎🍎 Biết Ơn Sư Phụ Núi Chùa Đèo Hải Vân đã tận tâm lo lắng cho Lễ được chu toàn viên mãn !!! Cứ Lễ nào được Thầy chủ trì là đầy may mắn và thuận lợi !!! đất chưa kịp Mời đã đăng kí sạch sẽ !!! Quá đã 👍👍👍